Jesteśmy największym producentem w północno-wschodniej Polsce.
Zajmujemy się produkcją, dystrybucją a także konfekcjonowaniem ziemniaków.
Zapraszamy do kontaktu!

ZIEMNIAKI

W strukturze zasiewów ziemniak zajmuje w dalszym ciągu istotną rolę a jego powierzchnia uprawy w kraju wynosi około 300 tys. ha. Duży poziom uprawy w skali europejskiej wynika z możliwości uprawy prawie na wszystkich glebach, szczególnie lżejszych oraz możliwości wszechstronnego użytkowania – zwłaszcza na: konsumpcję – bezpośrednią (rynek tradycyjny i sieci handlowe) i przetworów spożywczych (chipsy, frytki, puree, granulat); paszę dla zwierząt; do wytwarzania skrobi i etanolu oraz innych produktów o wielorakim zastosowaniu.

Potencjał plonotwórczy ziemniaka przekracza 50 ton z hektara. Takie plony można uzyskać przy sprzyjających warunkach w okresie wegetacji przy większości oferowanych przez nas odmian.Dowodzą tego nie tylko badania prowadzone przez COBORU ale również wieloletnie doświadczenie i opinie klientów. Trzeba pamiętać jednak, że podstawowym warunkiem uzyskania tak wysokich plonów, wysokiej jakości handlowej jest poza poprawną agrotechniką, nawożeniem i ochroną roślinprzede wszystkim stosowanie zdrowych sadzeniaków kwalifikowanych odpowiednio dobranej odmiany. Zdrowy sadzeniak i odpowiednio dobrana do przeznaczenia końcowego produktu odmiana gwarantują jakość, powtarzalność, a co za tym idzie zyskowność produkcji. Należy pamiętać, że ziemniaki uprawiane przez kolejne lata, szczególnie w strefach od 2 do 4 ulegają szybkiemu wyradzaniu.

Następuje wzrost zawirusowania roślin, które pociąga za sobą znaczne obniżenie plonu jak również jego jakości. Częsta wymiana sadzeniaków wpływa znacząco na wzrost kosztów uprawy ale jest jednocześnie gwarantem uzyskania oczekiwanych korzyści. Oferowane przez nasze przedsiębiorstwo sadzeniaki zostały wyprodukowane w systemie GLOBALGAP w naszych gospodarstwach, pod ścisłą kontrolą przy zachowaniu dużej dozy obserwacji poszczególnych odmian pod kątem ich reakcji na zróżnicowane warunki środowiskowe i agrotechniczne. Pozwala to nam na oferowanie produktów, które dobrze znamy od strony produkcji, przechowalnictwa i handlu. W niniejszym katalogu podajemy państwu charakterystykę wszystkich oferowanych przez nas odmian, która opiera się nie tylko na doświadczeniach takich instytucji jak COBORU, IHAR Bonin, czy poszczególnych firm hodowlanych ale również na naszych osobistych obserwacjach poczynionych w ostatnich kilkunastu latach produkcji w CN NIDZICA.

Mamy nadzieję, że informator ułatwi Państwu dobór odpowiedniej dla waszego gospodarstwa odmiany i pozwoli na uzyskanie oczekiwanych efektów w produkcji. W razie jakichkolwiek wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji i służymy pomocą. Nasi doradcy pomogą Państwu w doborze odmiany, agrotechniki, nawożenia, ochrony roślin, zbioru czy sposobu przechowywania.

ODMIANY:

INFORMACJE:

PROTOKÓŁ REKLAMACJI

Ogólne warunki sprzedaży sadzeniaka ziemniaka

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA