Oferta materiału siewnego – Kukurydza 2022

Termin płatności 15 maja 2022

Wydłużony termin płatności +5% do ceny – 15 października 2022

Kontakt

Natalia Kupniewska tel. 502-320-768

Martyna Wiśniewska tel. 502-321-346