Z początkiem 2017 roku zarząd CN Nidzica podjął decyzję o utworzeniu pierwszej po 1990 samodzielnej w pełni prywatnej hodowli roślin bazującej na puli genowej najlepszych polskich wolnych odmian wyhodowanych przez hodowle między innymi w Dybowie, Mielnie, Krokowej, Boninie czy Zamartym. W trakcie reprodukcji z banku genów IHAR Bonin jest kilkanaście odmian ziemniaka, które są przygotowywane do ponownej rejestracji w COBORU tak aby umożliwić wprowadzenie tych odmian do certyfikowanego obrotu. Odmiany nad którymi prowadzimy pracę to między innymi:

Nasze odmiany

Odmiany
bardzo wczesne:

Zobacz

Odmiany
średnio wczesne:

Zobacz

Odmiany
średnio późne:

Zobacz

Odmiany
późne:

Zobacz

Odmiany
skrobiowe:

Zobacz

Pozyskana baza genowa oraz bank genów w Boninie jest punktem początkowym do rozpoczęcia w kolejnych latach hodowli zachowawczej a następnie twórczej zlokalizowanej w północnej Polsce głównie w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim.  Odmiany, które hodujemy wyróżnia wysoka odporność na większość chorób oraz trudne warunki agrotechniczne i przechowalnicze, są to odmiany w dużej mierze predysponowane do bioprodukcji. Każda z odmian charakteryzuje się cechami, które w danej grupie użytkowej stawiają je w czołówce odmian oferowanych na rynku.