HODOWLA

Z początkiem 2017 roku zarząd CN Nidzica podjął decyzję o utworzeniu pierwszej po 1990 samodzielnej w pełni prywatnej hodowli roślin bazującej na puli genowej najlepszych polskich wolnych odmian wyhodowanych przez hodowle między innymi w Dybowie, Mielnie, Krokowej, Boninie czy Zamartym. W trakcie reprodukcji z banku genów IHAR Bonin jest kilkanaście odmian ziemniaka, które są przygotowywane do ponownej rejestracji w COBORU tak aby umożliwić wprowadzenie tych odmian do certyfikowanego obrotu. Odmiany nad którymi prowadzimy pracę to między innymi:

 

ASTER – pierwszy plon dla przetwórstwa

 • odmiana jadalna, bardzo wczesna
 • typ konsumpcyjny BC, lekko mączysty
 • Zawartość skrobi 14,4%
 • Bulwy okrągło owalne, średniej wielkości o dobrej regularności kształtu i płytkich oczkach, miąższ jasnożółty
 • Odporna na wirus Y i wirus liściozwoju
 • bardzo odporna na uszkodzenia mechaniczne, bardzo dobrze się przechowuje
 • Przydatna do mycia, obierania, konfekcjonowania jak również na frytki, chipsy, produkty suszone, konserwowe i mrożonki

DROP – czysty jak łza

 • odmiana jadana, bardzo wczesna.
 • typ konsumpcyjny B, ogólnoużytkowy
 • Zawartość skrobi 14,6%.
 • Bulwy okrągło owalne, dość duże, o bardzo dobrej regularności kształtu, oczka płytkie, miąższ żółty.
 • Dość odporna na wirus Y, średnio odporna na wirus liściozwoju,
 • dość odporna na mechaniczne uszkodzenia, przechowuje się dobrze.
 • Przydatna na produkty konserwowe i mrożonki.
 • Idealna do mycia i pakowania jako odmiana bardzo wczesna

IRYS – pierwszy plon dla konesera smaku

 • Odmiana jadalna, bardzo wczesna.
 • Smak bardzo dobry, typ konsumpcyjny B, ogólnoużytkowy.
 • Zawartość skrobi 12%.
 • Bulwy owalne podłużne, duże, o dobrej regularności kształtu, oczka dość płytkie, miąższ biały.
 • Średnio odporna na wirus Y, średnio-wrażliwa na wirusa liściozwoju
 • dość odporna na uszkodzenia mechaniczne, przechowuje się dobrze.
 • Odznacza się bardzo wysoką plennością, predysponowana do uprawy na wczesny zbiór

PIERWIOSNEK – pierwszy kwiat wiosny

 • odmiana bardzo wczesna, jadalna.
 • Typ kulinarny B ogólnoużytkowy.
 • Nadaje się do zbioru po 60 dniach od sadzenia.
 • Zawartość skrobi 12-13%.
 • Z uwagi na tendencję do ciemnienia zalecana przede wszystkim do uprawy na wczesny zbiór
 • Odmiana wysokoplenna, zalecana do uprawy na mocniejszych stanowiskach
 • Odmiana odporna na raka, średnio odporna na parcha zwykłego.
 • Powinna być przeznaczona na konsumpcje w okresie lata i wczesnej jesieni. Należy przechowywać jedynie sadzeniaki.
 • Bulwy okrągło owalne , duże, skórka biała z różowymi plamami, oczka średnio płytkie, różowe, miąższ biały.

RUTA – pierwsza przed wszystkimi

 • odmiana jadalna, bardzo wczesna,
 • typ konsumpcyjny B.
 • zawartość skrobi 12,5 %. Smak dobry,
 • bulwy okrągło owalne, duże, o dobrej regularności kształtu i płytkich oczkach, miąższ jasnożółty.
 • Dość odporna na wirus Y, średnio odporna na wirus liściozwoju, bardzo odporna na mechaniczne   uszkodzenia, przechowuje się bardzo dobrze. Predysponowana do uprawy na wczesny zbiór.

AKSAMITKA – uosobienie delikatności

 • odmiana jadalna, wczesna
 • typ konsumpcyjny B, ogólnoużytkowy, przydatny do mycia i konfekcjonowania
 • Zawartość skrobi 13,2 %
 • Bulwy okrągło owalne, duże o dość dobrej regularności kształtu i płytkich oczkach, miąższ jasnożółty
 • Bardzo odporna na wirus Y, dość odporna na wirus liściozwoju
 • odporna na uszkodzenia mechaniczne, bardzo dobrze się przechowuje

DALIA – bukiet plonu

 • Odmiana jadalna, wczesna
 • Typ kulinarny dość zwięzły, miękki AB, smak dobry
 • Zawartość skrobi niska 11,3%.
 • Wysoka wartość przechowalnicza, utrzymuje walory konsumpcyjne do późnej wiosny
 • W wysokim stopniu odporna na parcha zwykłego
 • Bulwy okrągłe do okrągło owalnych, średnie do dużych, regularne, skórka różowo-czerwona, trochę szorstka, oczka płytkie, miąższ biały.
 • Plenność, wyrównanie, wysoki plon

IBIS – dobry na każde warunki

 • Odmiana średnio wczesna, jadalna.
 • typ kulinarny BC, ogólnie użytkowy do lekko mączystego
 • Zawartość skrobi 15,3%.
 • Bulwy dość duże, owalne, dość regularne, skórka jasna gładka, oczka płytkie, miąższ jasnożółty.
 • Odporna na wirus Y, parcha zwykłego oraz uszkodzenia mechaniczne bulw.
 • Konsumpcja bezpośrednia do końca okresu przechowalniczego, produkcja frytek produktów suszonych oraz mrożonych oraz mycia i pakowania

IRGA – warszawski przysmak

 • Odmiana średnio wczesna, jadalna,
 • Typ kulinarny B, ogólnoużytkowy.
 • zawartość skrobi 14,4%.
 • Bulwy dość duże, okrągło owalne do owalnych, lekko spłaszczone, regularne, skórka jasnoróżowa,  gładka, oczka płytkie, miąższ kremowy.
 • Zalecana do uprawy na glebach zasobnych
 • Odmiana zalecana do konsumpcji bezpośredniej, odmiana o wyjątkowych walorach smakowych

 KOLIA – klejnoty polskiej ziemi

 • odmiana średnio wczesna, bardzo plenna, jadalna
 • Typ kulinarny B, ogólnoużytkowym, o dobrym smaku.
 • Zawartość skrobi ok. 14%.
 • Bulwy okrągło owalne, dość duże, skórka jasnoróżowa o zróżnicowanej intensywności zabarwienia, oczka jasnoróżowe, płytkie, miąższ jasnożółty.
 • Odmiana odporna na raka.
 • Dość odporna na wirusa Y i odporna na wirusa liściozwoju.
 • Odporna na czarną nóżkę i parcha zwykłego.
 • Przydatna do przetwórstwa

MILA – esencja smaku

 • odmiana średnio wczesna, jadalna. Plon średni.
 • Typ kulinarny ogólnoużytkowy do mączystego (BC).
 • Zawartość skrobi 16,2%. Smak dobry.
 • Bulwy okrągło owalne, lekko spłaszczone, średniej wielkości, oczka średnio płytkie, skorka lekko chropowata, miąższ żółty.
 • Zalecana do uprawy na glebach zasobnych
 • Dość duża odporność bulw na choroby grzybowe i bakteryjne oraz duża odporność na uszkodzenia mechaniczne zapewnia dobrą trwałość przechowalniczą tej odmiany.
 • Duża odporność na wirusa Y i wirusa liściozwoju.
 • Może być wykorzystywana w produkcji chipsów, frytek, oraz do konsumpcji bezpośredniej.

ZEBRA – bezpieczny plon

 • odmiana średnio wczesna, jadalna,
 • typ użytkowy ogólnoużytkowy B,
 • wyjątkowo dobry smak,
 • zawartość skrobi 14,7%.
 • Bulwy owalne, regularne, duże, skórka biała, lekko siatkowana, oczka płytkie, miąższ jasnożółty.
 • Nieodporna na mątwika, odporna na raka
 • Idealna do mycia i konfekcjonowania, nadaje się do długiego składu

ŻAGIEL – dar Mazur

 • odmiana średnio wczesna, jadalna,
 • zawartość skrobi 12,6%
 • typ kulinarny sałatkowy do ogólnoużytkowego (AB).
 • Bulwy okrągło owalne, kształtne, duże, jest dość plenna, skórka jasna chropowata, oczka płytkie,  miąższ jasnożółty.
 • Odporna na mątwika, bardzo odporna na wirus liściozwoju, średnio odporna na zarazę.
 • Idealna do mycia i konfekcjonowania oraz do gastronomii

ATOL – polska perła

 • odmiana jadalna, średnio późna
 • Typ kulinarny B. Jest odmianą wszechstronnie użytkową o bardzo dobrym smaku
 • Zawartość skrobi 13,5-14%
 • Charakteryzuje się wysoką plennością i wyrównaniem
 • Bulwy duże, owalne , oczka płytkie, miąższ jasnożółty.
 • Odporna na raka ziemniaka i parch zwyczajny i wirusa PLRV oraz Y .

SALTO – ewolucja plonu

 • odmiana średnio późna, jadalna, dobra w smaku o wielokierunkowym wykorzystaniu
 • typ kulinarny ogólnoużytkowy do lekko mączystego – BC.
 • Zawartość skrobi 17%,
 • Bulwy okrągło owalne , regularne, spłaszczone, średnie do dużych, skórka żółta, gładka, oczka płytkie, miąższ jasnożółty.
 • Średnio odporna na wirus Y, odporna na wirus liściozwoju, średnio odporna na zarazę, odporna na raka i mątwika.

WAWRZYN – mistrz Olimpiady

 • odmiana późna, jadalna o zawartości skrobi 14%,
 • typ konsumpcyjny B ogólnoużytkowy.
 • Bulwy okrągło owalne, regularne, bulwy bardzo duże, bardzo wysoki plon, skórka żółta, gładka, oczka płytkie, miąższ kremowy.
 • Odporna na wirus Y, średnio odporna na wirus liściozwoju, dość odporna na zarazę

LAWINA – potęga plonu

 • odmiana średnio późna, bardzo plenna,
 • Odmiana w typie kulinarnym C, mączystym, o dobrym smaku.
 • Zawartości skrobi ok. 17%.
 • Może być wykorzystywana jako odmiana jadalna, do przetwórstwa i do przemysłu skrobiowego
 • Bulwy okrągło owalne, lekko spłaszczone, dość duże, skórka żółta, gładka, oczka płytkie, miąższ jasnożółty.
 • Odporna na mątwika i raka ziemniaka, odporna na wirus Y i bardzo odporna na wirus liściozwoju. Bardzo odporna na zarazę ziemniaka, wysoka odporność na czarną nóżkę.
 •   Średnio odporna na parcha zwykłego.
 • Jest odmianą o podwyższonych wymaganiach wodnych.
 • Przydatna do przerobu przemysłowego na skrobię i spirytus, także do produkcji   chipsów, kostki i puree, nadaje się również do celów konsumpcyjnych

BZURA – wzór odporności

 • odmiana skrobiowa, późna
 • Typ konsumpcyjny C, mączysty
 • Zawartość skrobi 18,8%.
 • Bulwy okrągło owalne , bardzo duże, dość dobra regularność kształtu, oczka dość płytkie, miąższ  jasnożółty.
 • Bardzo odporna na wirus Y, PLRV, bardzo odporna na zarazę liści,
 • Z uwagi na wysoką suchą masę średnio odporna na mechaniczne uszkodzenia. Przy odpowiedniej technologii zbioru przechowuje się dobrze
 • Odmiana dla przemysłu skrobiowego

SONDA – stabilny plon skrobi

 • odmiana późna, skrobiowa.
 • typ kulinarny C
 • Zawartość skrobi 18,7%.
 • Bulwy okrągło owalne, dość regularne, średnie i duże, skórka żółta, chropowata, oczka średnio płytkie, miąższ kremowy.
 • Odporna na mątwika ziemniaczanego, na raka. Odporna na wirus Y i zarazę ziemniaka, niska odporność na wirusa liściozwoju
 • Bardzo dobrze się przechowuje.
 • Przydatna do produkcji chipsów.

Pozyskana baza genowa oraz bank genów w Boninie jest punktem początkowym do rozpoczęcia w kolejnych latach hodowli zachowawczej a następnie twórczej zlokalizowanej w północnej Polsce głównie w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim.  Odmiany, które hodujemy wyróżnia wysoka odporność na większość chorób oraz trudne warunki agrotechniczne i przechowalnicze, są to odmiany w dużej mierze predysponowane do bioprodukcji. Każda z odmian charakteryzuje się cechami, które w danej grupie użytkowej stawiają je w czołówce odmian oferowanych na rynku. 

Z początkiem 2017 roku zarząd CN Nidzica podjął decyzję o utworzeniu pierwszej po 1990 samodzielnej w pełni prywatnej hodowli roślin bazującej na puli genowej najlepszych polskich wolnych odmian wyhodowanych przez hodowle między innymi w Dybowie, Mielnie, Krokowej, Boninie czy Zamartym. W trakcie reprodukcji z banku genów IHAR Bonin jest kilkanaście odmian ziemniaka, które są przygotowywane do ponownej rejestracji w COBORU tak aby umożliwić wprowadzenie tych odmian do certyfikowanego obrotu. Odmiany nad którymi prowadzimy pracę to między innymi: