HODOWLA

Z początkiem 2017 roku zarząd CN Nidzica podjął decyzję o utworzeniu pierwszej po 1990 samodzielnej w pełni prywatnej hodowli roślin bazującej na puli genowej najlepszych polskich wolnych odmian wyhodowanych przez hodowle między innymi w Dybowie, Mielnie, Krokowej, Boninie czy Zamartym. W trakcie reprodukcji z banku genów IHAR Bonin jest kilkanaście odmian ziemniaka, które są przygotowywane do ponownej rejestracji w COBORU tak aby umożliwić wprowadzenie tych odmian do certyfikowanego obrotu. Odmiany nad którymi prowadzimy pracę to między innymi:

Odmiany bardzo wczesne: ASTER, IRYS, PIERWIOSNEK, RUTA, AKSAMITKA, DROP, FREZJA

Odmiany wczesne: DALIA, IBIS, IRGA, KOLIA, 

Odmiany średnio wczesne: MILA, SALTO, ZEBRA, ŻAGIEL

Odmiany późne: BZURA, LAWINA, WAWRZYN, CEZA, SONDA

Pozyskana baza genowa oraz bank genów w Boninie jest punktem początkowym do rozpoczęcia w kolejnych latach hodowli zachowawczej a następnie twórczej zlokalizowanej w północnej Polsce głównie w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim.  Odmiany, które hodujemy wyróżnia wysoka odporność na większość chorób oraz trudne warunki agrotechniczne i przechowalnicze, są to odmiany w dużej mierze predysponowane do bioprodukcji. Każda z odmian charakteryzuje się cechami, które w danej grupie użytkowej stawiają je w czołówce odmian oferowanych na rynku.