AKTUALNIE BRAK OFERT

ROZSTRZYGNIĘTE: Oferta na audyt i strategię wzorniczą

W DNIU 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU KOMISJA DOKONAŁA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA „PRZEPROWADZENIE AUDYTU WZORNICZEGO ORAZ OPRACOWANIE STRATEGII WZORNICZEJ W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO”. W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ PRZEZ FIRMĘ GOSPODARSTWO PRODUKCJI ROLNEJ “CENTRALA NASIENNA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W NIDZICY (13-100) UL. KOLEJOWA 21 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, DZIAŁANIE 1.4 „WZÓR NA KONKURENCJĘ”– ETAP I.

W WYNIKU PRZEPROWADZONEJ OCENY KRYTERIA FORMALNE I MERYTORYCZNE SPEŁNIŁA JEDYNIE FIRMA SOUL & MIND GROUP SP. Z O.O., UL. MAŁOPOLSKA 8, 60-616 POZNAŃ I TYM SAMYM ZOSTAŁA WYBRANA NA WYKONAWCĘ AUDYTU WZORNICZEGO ORAZ NA JEGO PODSTAWIE STRATEGII WZORNICZ

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na audyt i strategię wzorniczą” prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

GOSPODARSTWO PRODUKCJI ROLNEJ “CENTRALA NASIENNA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ul. Kolejowa 21, 13-100 Nidzica

Ofertę należy dostarczyć w terminie do 30 września 2016 r. do godziny 16:00.

Dokumenty do pobrania:

  • Zapytanie Ofertowe.pdf
  • Formularz Ofertowy.pdf
  • Wykaz doświadczenia wykonawcy.docx
  • Wykaz ekspertów.docx