Odmiany liniowe (ceny netto/jedn. 2,0 mln nasion/3ha*)

MONOLIT zaprawa Scenic Gold + nawóz donasienny – 400,00 zł

Monolit tak jak odmiana Marcelo pochodzi z Hodowli Roślin Strzelce. Charakteryzuje się niezawodnym i wysokim plonowaniem. Znakomicie toleruje słabe i mozaikowate gleby. Odmiana rzepaku Monolit posiada doskonałą zimotrwałość, wysoką zawartość tłuszczu w nasionach oraz niską zawartość glukozynolanów. Jest to odmiana ze średnim termin kwitnienia i dojrzewania.

CHROBRYzaprawa Scenic Gold + nawóz donasienny – 400,00 zł

Kolejna odmiana Hodowli Roślin Strzelce, charakteryzująca się bardzo wysokim plonowaniem. Pochodzi z krzyżówki z Monolitem. Sprawdzona doskonała zimotrwałość podczas zimy 2015/2016. Można ją stosować na słabszych stanowiskach glebowych. Dobra odporność na wyleganie ułatwia sprawny zbiór podczas żniw. W porównaniu z odmianami Marcelo i Monolit najpóźniej kwitnie oraz dojrzewa.

NOWOŚĆ GEMINIzaprawa Scenic Gold + nawóz donasienny – 400,00 zł zaprawa Cruiser + nawóz donasienny – 425,00 zł 

Odmiana Hodowli Roślin Strzelce. Najwyżej plonująca odmiana populacyjna w roku 2019 – 115% wzorca. Plonuje lepiej niż ponad połowa odmian mieszańcowych zarejestrowanych w kraju. Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na czerń krzyżowych oraz dobrą mrozoodpornością. Wysoka masa 1000 nasion oraz wysoka zawartość białka. Jest to odmiana ze średni terminem kwitnienia i dojrzewania.

NOWOŚĆ QUINCYzaprawa Scenic Gold + nawóz donasienny – 405,00 zł zaprawa Cruiser + nawóz donasienny – 420,00 zł

Odmiana hodowli Danko. Cechą wyróżniająca rzepak Quincy jest wysoka zawartość tłuszczu i białka, obniżona zawartość włókna oraz, co ważne z punktu widzenia jakości, niska zawartość glukozynolanów. MTN na poziomie odmian wzorcowych – ok. 5 gram. Quincy jest odmianą bardzo wcześnie rozpoczynającą kwitnienia (ok. 3 dni) oraz wcześnie i równomiernie dojrzewającą. Posiada dobrą odporność na choroby. Quincy charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na wyleganie, dzięki znacznemu skróceniu pędu głównego oraz niskim osadzeniu pędów bocznych. Tworzy niski, zwarty łan o bardzo dobrej sztywności. Dobrze znosi okresowe niedobory wody. Może być uprawiana na słabszych stanowiskach.

ES VALEGRO460,00 zł

To średnio późna odmiana populacyjna (liniowa) rzepaku ozimego hodowli Euralis Semences. Wyróżnia ją wysoki potencjał oraz dobra stabilność plonowania. ES Valegro wykazuje dużą odporność na takie choroby jak: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa i czerń krzyżowych. Mocną stroną tej odmiany jest również bardzo dobre zaolejenie oraz niska zawartość glukozynolanów. Odmiana wyróżnia się bardzo dobrą zimotrwałością oraz mrozoodpornością. ES Valegro jest odmianą wzorcową COBORU od 2014 roku.

Odmiany mieszańcowe (ceny netto/jedn. 1,5mln nasion/3ha)

DK EXPRIT – zaprawa Scenic Gold – 570,00 zł

DK Exprit to klasyczny mieszaniec hodowli Bayer charakteryzujący się wysokim poziomem plonowania. Wysoko plonuje również na słabszych stanowiskach – gleby lekkie. To odmiana doskonale nadająca się do optymalnego lub opóźnionego siewu, bardzo dobry jesienny wigor. Rzepak ma bardzo dobrą zimotrwałość. Wysoka odporność na suchą zgniliznę kapustnych. Doskonała odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.

ES IMPERIO – zaprawa Cruiser – 890,00 zł

Jest mieszańcem zrestorowanym systemu OGURA, którego hodowcą jest Euralis Semences. Odmianę tę wyróżnia bardzo wysoki potencjał oraz stabilność plonowania. Od kilku lat jedna z czołowych odmian na listach COBORU. Cechą charakterystyczną ES Imperio jest bardzo dobra zimotrwałość oraz mrozoodporność, dzięki czemu może być uprawiana na obszarze całego kraju. Bardzo istotnym wyróżnikiem tej odmiany jest obecność genu RLM 7, który zapewnia wysoką tolerancję na suchą zgniliznę kapustnych. ES Imperio jest odmianą charakteryzującą się świetnym wigorem jesiennym, dzięki czemu dobrze sobie radzi w przypadku opóźnionych siewów (siewy wrześniowe).

KWS STEFANO – zaprawa Scenic Gold – 790,00 zł zaprawa Cruiser + nawóz donasienny – 840,00 zł

Odmiana mieszańcowa, przeznaczona na typowe i przeciętne stanowiska glebowe. Buduje potężną rozetę przy niskim osadzeniu stożka wzrostu, co sprzyja bardzo dobremu przezimowaniu roślin. Wytwarza dużą biomasę oraz wysoką liczbę rozgałęzień produktywnych. Odmiana oparta na technologii S-POD. Odmiana charakteryzuje się monogeniczną odpornością na suchą zgniliznę kapustnych – gen Rlm7. Badana w doświadczeniach rejestrowych i rozpoznawczych COBORU, gdzie osiągnęła najwyższy plon. Toleruje słabsze stanowiska glebowe.

ATORA F1 – zaprawa Scenic Gold – 880,00 zł

zaprawa Cruiser + nawóz donasienny – 915,00 zł Odmiana hodowli Rapool o ponadprzeciętnym potencjale plonowania. Stabilnie plonuje również w warunkach słabszych stanowisk, na których prowadzona jest mniej intensywna ochrona fungicydowa. Dobrze toleruje okresowe susze, buduje silny system korzeniowy. Bardzo wysoka tolerancja polowa na choroby występujące w uprawie rzepaku, w tym na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Mocną stroną odmiany Atora jest wysoka zimotrwałość potwierdzona w badaniach i na polach plantatorów rzepaku. Odmiana średnio wczesna w kwitnieniu oraz średnio-późna w szybkości dojrzewania.

NOWOŚĆ CHOPIN F1 – zaprawa Scenic Gold + nawóz donasienny – 955,00 zł zaprawa Cruiser + nawóz donasienny – 985,00 zł

Chopin F1 to średnio wczesna odmiana hybrydowa rzepaku ozimego hodowli Rapool. Odmiana zarejestrowana w Polsce w 2018 roku. Dzięki bardzo dobrej odporności na choroby i mniejszym wymaganiom glebowym ma wyższy potencjał plonowania od innych odmian w warunkach zwiększonej presji chorób. Posiada genetyczną odporność na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Odmiana wyróżnia się dobrą tolerancją na okresowe niedobory wody.

DK EXTRACT zaprawa Scenic Gold + nawóz donasienny- 1000,00 zł*

DK EXTRACT jest odmianą mieszańcową hodowli Bayer o bardzo wysokim i stabilnym poziomie plonowania w różnych warunkach uprawowych. Doświadczenia rejestrowe COBORU w 2015 roku 115% wzorca. Charakteryzuje się optymalnym tempem wzrostu roślin przed zimą oraz bardzo dobrą zimotrwałością. Posiada wysoką tolerancję na wyleganie, podwyższoną odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion oraz bardzo dobrą tolerancję na choroby (suchą zgniliznę kapustnych – gen RLM-7 oraz choroby podstawy łodygi). Extract charakteryzuje się wiernym wysokim plonowaniem. Znajduje się w czołówce odmian w doświadczeniach rejestrowych COBORU.

NOWOŚĆ LG ARCHITECT – zaprawa Scenic Gold – 1090,00 zł* zaprawa Cruiser – 1125,00 zł*

Odmiana hodowli Limagrain. Od trzech lat nr 1 w Polsce pod względem plonowania przy dużej regularności i powtarzalności w doświadczeniach rejestrowych i porejestrowych COBORU w latach 2017 – 132%, 2016 – 134%, 2015 – 136%. Bardzo wysoki potencjał plonowania odmiany LG Architect zapewniają dodatkowe unikalne cechy odmiany takie jak wybitna mrozoodporność, wysoka odporność na pękania łuszczyn i osypywanie nasion oraz wysoka zdrowotność roślin. Odmiana rekomendowana do uprawy w tych gospodarstwach i regionach, gdzie występuje duży udział produkcji buraka cukrowego, ziemniaka lub warzyw. Średnio wczesny termin kwitnienia i dojrzewania.

NOWOŚĆ DK EXCITED – zaprawa Scenic Gold + Buteo – 1200,00 zł*

Najnowsza odmiana hodowli Bayer. Jest wysoko plonującym klasycznym rzepakiem wyróżniającym się takimi cechami, jak: tolerancja na wirusa żółtaczki rzepy, doskonały wigor jesienny oraz odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Dzięki doskonałemu wigorowi jesiennemu, DK Excited lepiej znosi ataki szkodników: pchełki, śmietki kapuścianej czy gnatarza rzepakowca. Mała elongacja przed zimą zapewnia roślinom bardzo dobrą zimotrwałość. Jest to odmiana średniowczesna we wznawianiu wegetacji na wiosnę, w kwitnieniu wczesna i średniowczesna w dojrzewaniu. Nie wylega. Wysoki potencjał plonowania połączony z bardzo wysoką zawartością tłuszczu w nasionach tej odmiany, został potwierdzony na polach w całej Europie.

*Od podanych cen odmian BAYER obowiązuje specjalny rabat cenowy tzw. VOUCHER dla odmian zaprawianych Scenic Gold – udzielany bezpośrednio dla Gospodarstwa:

  • rabat 100 zł/1 js. – za zakup w ilości 10-19 js.
  • rabat 150 zł/1 js. – za zakup w ilości 20-39 js.
  • rabat 200 zł/1 js. – za zakup w ilości większej lub równej 40 js. Warunkiem koniecznym do skorzystania przez Gospodarstwo z promocji jest bezpośredni kontakt Gospodarstwa z przedstawicielem Bayer.

*Od podanych cen odmian BAYER obowiązuje specjalny rabat cenowy tzw. VOUCHER dla odmian zaprawianych Scenic Gold + Buteo Start – udzielany bezpośrednio dla Gospodarstwa:

  • rabat 150 zł/1 js. – za zakup w ilości 10-19 js.
  • rabat 200 zł/1 js. – za zakup w ilości 20-39 js.
  • rabat 250 zł/1 js. – za zakup w ilości większej lub równej 40 js.

Warunkiem koniecznym do skorzystania przez Gospodarstwo z promocji jest bezpośredni kontakt Gospodarstwa z przedstawicielem Bayer.

 „Centrala Nasienna” na życzenie klienta może sprowadzić odmiany rzepaku niewyszczególnione w ofercie, po uzgodnieniu ceny i złożeniu zamówienia.

Nidzica, dnia 08.07

2020